Khaireddin Qarhaa'u, "Gafsan", julen 2001.

Khaireddin Qarhaa'u, "Gafsan", Christmas 2001.